Genesys

Pre zabezpečenie tých najkvalitnejších služieb používame platformu Genesys, ktorá je uznávaným technologickým leadrom v oblasti call centier. Na udržanie vysokého stupňa efektivity, využívame predovšetkým tieto nástroje.

Tajomstvo našej efektivity

spočíva v sile našich nástrojov

 

 

 

 

 

 

V  našich  podmienkach  je  kvalita spoločnosti často meraná mierou ziskovosti.  My  veríme,  že  miera ziskovosti  je  priamo  úmerná spokojnosti  zamestnancov  a najmä zákazníkov.  My  vnímame  spokojnosť  zákazníkov  ako  vzťah,  ktorý  je definovaný  otvorenosťou, empatiou  a  zodpovednosťou smerom nie len k zákazníkovi, ale aj k zamestnancom. Naša ponuka je  ušitá  na  mieru  každému klientovi.

Skúste si v duchu zodpovedať nasledujúce otázky:

1. Viete, čo si o Vás a o Vašich produktoch/službách myslia Vaši zákazníci?

2. Viete, čo si o Vás a o Vašich produktoch/službách myslia Vaši zamestnanci?

3. Myslíte si, že by Vaša organizácia mohla pracovať efektívnejšie?

4. Máte dostatok zákazníkov?

5. Poznáte názor Vašich zákazníkov na konkurenciu a ich spokojnosť s ňou?

6. Sú Vaše pracovné nástroje dostatočné na to, čo robíte?

7. Máte definovanú stratégiu a hodnoty, ktoré nasledujú Vaši zamestnanci?

8. Venujete sa dostatočne svojim zamestnancom?

9. Potrebujete odborné rady v oblasti riadenia ľudských zdrojov?

10. Sú Vaše produkty/služby jednoduché pre koncového užívateľa?

11. Myslíte si, že existuje priestor na zlepšenie Vášho podnikania?

12. Radi by ste zvýšili Vaše výnosy?

Ak  ste  čo  len  na  jednu  z  predchádzajúcich  otázok  odpovedali  nie/neviem,  sme to  ideálne  riešenie  pre  Vás  práve  MY!  Je  veľmi  dôležité  včas  identifikovať  priestor  pre  zlepšenia  a implementovať bezbolestné a nie nákladné riešenia. Radi  by  sme  Vám  osobne  odprezentovali  naše  možnosti  a znalosti  na  spoločnom  nezáväznom  stretnutí,  kde  sa môžeme dohodnúť ako ďalej.